Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Święto Edukacji Narodowej

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ 2016

                W czwartek 13 października br. nasza szkoła świętowała Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela. Prawdziwe Święto Edukacji Narodowej, czyli piątek 14 października, był dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

                Z tej okazji uczniowie Technikum przygotowali dla swoich nauczycieli humorystyczną akademię. W pierwszej części przedstawienia wystąpili chłopcy z klasy III TTŻ (Szymon Boczek, Dominik Prusik, Radosław Parciak, Damian Pijanowski i Jakub Mydło), rolę narratora czytała Gabriela Krajewska. Aktorzy w przebraniu wcielili się w role pięciu najpopularniejszych typów nauczycieli w naszej szkole. Następnie uczennice klasy III TTŻ  (Marta Ambroziak, Paulina Sęder, Julita Gałązka, Monika Koziatek,  Monika Gorczyca, Monika Koziatek, Karolina Płoska i Patrycja Błędek z kl. II TTŻ) ukazały kilka najzabawniejszych momentów z życia szkoły na poszczególnych lekcjach, odgrywając role wymagających nauczycieli i niesfornych uczniów. Piosenki "Dla nauczyciela" i "Przez ciebie" zaśpiewali Patryk Olender (IV TTŻ) i Patrycja Błędek (II TTŻ). W przygotowaniu akademii uczniom pomagała Pani Olga Świder.

                Na koniec, głos zabrał Pan Dyrektor Janusz Obrębski, który złożył wszystkim życzenia oraz wręczył nagrody pedagogom i pozostałym pracownikom szkoły, dziękując za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz życząc dalszych sukcesów w pracy.

Olga Świder

  • 100_2919

Zajęcia Praktyczne

Zajęcia Praktyczne w Gospodarstwie Rolnym

Uczniowie technikum agrobiznesu praktyczną wiedzę zdobywają w gospodarstwie rolnym. Wrzesień jest miesiącem gdzie w rolnictwie jest bardzo dużo pracy. Zbierane są ostatnie płody rolne oraz odpowiednio zabezpieczone do skarmiania dla zwierząt w okresie zimowym. Uczniowie Technikum pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych Marka Piórkowskiego zdobywali wiedzę praktyczną potrzebną do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Uczniowie wg. harmonogramu wykonywali np. praca maszynami rolniczymi, przygotowywanie paszy dla zwierząt, karmienie zwierząt, utrzymanie dobrostanu zwierząt w budynkach inwentarskich, malowanie ścian, zapewnienie porządku i czystości zwierzętom. Oprócz prac ze zwierzętami uczniowie wykonywali prace polowe po zbiorze kukurydzy min. przygotowanie ciągnika do pracy polowej, stosowanie brony talerzowej, wykonanie orki polowej, stosowanie brony zębatej.

Prace polowe i praca ze zwierzętami to nie koniec obowiązków prawdziwego rolnika. Uczniowie wykonywali prace porządkowe na działce w gospodarstwie rolnym min. podsypywanie świerków, uzupełnianie kory pod drzewka, wyrównywanie terenu na działce rolnej, zbiór i porządek warzywniaka przydomowego.

Praca rolnika ma swoje trudne strony, ale ma tez i przyjemne oblicze. Uczniowie na koniec zajęć praktycznych mieli zorganizowane ognisko i pieczenie kiełbasek. Zajęcia skończyły się pozytywnym wpływem na praktyczną stronę zawodową uczniów oraz szczęśliwym powrotem do szkoły.

 

Marek Piórkowski

  • zajecia-praktyczne (01)

Ognisko integracyjne

OGNISKO INTEGRACYJNE KLAS I TTŻ, I TA, III TTŻ

Wrzesień jest miesiącem kiedy młodzież klas pierwszych integruje się z uczniami klas starszych. Ognisko klasy I TTŻ i I TA oraz III TTŻ odbyło się 22 września 2016 roku. Młodzież miło spędzała czas na łonie natury koło GOKU w Baranowie. Było pieczenie kiełbasek oraz chleba. Uczniowie z miła chęcią rozmawiali o swoich zainteresowaniach oraz hobby, co pozwoliło nawiązać nowe znajomości oraz więzi. Ognisko zorganizowali wychowawcy klas Marek Piórkowski i Olga Świder. Ognisko zakończyło się miłym powrotem do szkoły.

Marek Piórkowski

  • ognisko_integracyjne (01)

„Staże zawodowe bez granic+”

RUSZYŁ PROJEKT „Staże zawodowe bez granic+”

realizowany w ramach projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" realizowanego w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

 

 

Po raz drugi uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie, ul. Niepodległości 27, 06-320 Baranowo, Polska, tel.: +48 0-29761 39 13 umożliwi swojej młodzieży wzięcie udziału w zajęciach przygotowawczych oraz stażach zagranicznych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" realizowanego w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Jest to już druga edycja naszej przygody z programami mobilności. W zeszłym roku braliśmy udział w programie Erasmus+ i odbyliśmy staże Andaluzji – Hiszpańskiej wspólnocie autonomicznej. Także w tym roku naszym celem będzie Andaluzja i jej przepiękna Kordoba, gdzie młodzież z zawodów technik agrobiznesu oraz technik technologii żywności odbędzie czterotygodniowe staże. Z naszej szkoły w projekcie weźmie udział rekordowa liczba 44 uczniów i uczennic.

Uczestnictwo w projekcie umożliwi młodzieży nabycie atrakcyjnych na rynku pracy umiejętności praktycznych, wzrost umiejętności językowych i społecznych, rozwój osobowy, a także przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia praktycznego w szkole.

Po przeprowadzeniu rekrutacji do projektu uczestniczki i uczestnicy będą uczestniczyć w dodatkowych kursach języka hiszpańskiego, a także będą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do wyjazdu.

Wybrani przez szkołę partnerzy zagraniczni zapewnią wszystkim uczestnikom atrakcyjne miejsca staży, opiekę mentorską i ciekawe przygotowanie kulturowe.

Prosimy osoby chętne do wyjazdu na staż, o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły, gdzie można uzyskać dokumenty rekrutacyjne (także na stronie internetowej), porozmawiać o projekcie oraz zapoznać się z regulaminem rekrutacji.

Regulamin

Zgłoszenie

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy Zespołu Szkół Powiatowych u Baranowie uroczyście rozpoczęli nowy rok szkolny.

Pan dyrektor, Janusz Obrębski powitał całą społeczność szkolną i życzył sukcesów w nowym roku szkolnym. Następnie wszyscy wzięli udział w apelu upamiętniającym wybuch II wojny światowej, przygotowanym przez uczniów klasy IV Technikum – technik agrobiznesu (Marcin Sęder, Karol Obrębski, Mateusz Sendrowski, Adam Balcerczyk, Kamil Deptuła – oprawa muzyczna, poczet flagowy – Konrad Białczak klasa III, Angelika Gwiazda oraz Aleksandra Orzoł klasa II), pod opieką pani Bogumiły Dawid. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o Tych – bezimiennych bohaterach, dzięki którym budzimy się bez lęku, bez krzyku, bez trwogi, bez łez, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce.

Na zakończenie uroczystości wszyscy uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami.

Wracamy do szkoły, ale zgodnie ze słowami piosenki zespołu OTTO „… już tylko wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i …..wakacje….., wakacje będą znów……”

Bogumiła Dawid

  • rozpoczecie_roku (01)

Dodatkowe

szkola-06.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu

Szkoła Branżowa pierwszego stopnia

Szkoły zaoczne:

Szkoła Policealna - technik informatyk, technik rachunkowości
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kursy kwalifikacyjne - RL.03, RL.07

 

więcej informacji