Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Apel 3 maja i pożegnanie maturzystów

     W dniu 27 kwietnia 2018 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz pożegnanie tegorocznych absolwentów z Technikum Technologii Żywności i Technikum Agrobiznesu.

      W akademii z okazji 3 Maja wzięli udział uczniowie klas II TTŻ i TA. Apel miał charakter sztuki teatralnej z wykorzystaniem muzyki współczesnej i klasycznej.

      Absolwenci, wręczając kwiaty, podziękowali Dyrektorowi, wychowawcom, nauczycielom i pracownikom szkoły za ich  pracę dydaktyczną i wychowawczą. Dyrektor szkoły wręczył najlepszym absolwentom  Gabrieli Krajewskiej i Marcie Ambroziak – uczennicom TTŻ-świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Gabriela Krajewska otrzymała również Nagrodę Starosty Ostrołęckiego, jako najlepsza absolwentka ZSP w Baranowie.

    Uczniowie klas trzecich wręczyli tegorocznym absolwentom słodkie upominki i przekazali życzenia sukcesów na maturze i w dalszym życiu.

    Na zakończenie obejrzeliśmy prezentację, wykonaną przez uczennicę TTŻ Martę Ambroziak, przedstawiającą  najważniejsze wydarzenia z czterech lat edukacji.

                                                                                   Renata Orzoł

                                                                                   Jolanta Grzyb

  • apel_3_maja (1)

Koncert w OCK

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej roku szkolnego 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”, w Ostrołęckim Centrum Kultury, w dniu 26 kwietnia, odbył się koncert pieśni patriotycznych. Głównym organizatorem całego przedsięwzięcia był Mazowiecki Kurator Oświaty, przy współudziale starostw powiatowych. Wśród wykonawców byli: dzieci, młodzież i dorośli, którym bliskie są takie wartości, jak: patriotyzm, bohaterstwo, wolność, polska kultura i tradycja.  Nas również nie mogło tam zabraknąć. Polską pieśń wojskową z 1914 roku zatytułowaną „Przybyli ułani pod okienko”, pięknie wykonali podczas koncertu: Joanna Płoska, Magdalena Tabaka – śpiew, Sebastian Zapadka – akordeon, śpiew oraz Piotr Krajewski – instrumenty klawiszowe.

 Wioletta Czarnowska

  • koncert (1)

Podsumowanie Erasmus

Uczniowie mieli okazję na doskonalenie swoich umiejętności zawodowych w przedsiębiorstwach Granady i Cordoby.
Jesteśmy przekonani, że praktyki w firmach hiszpańskich zapewniły naszym uczniom rozwój kompetencji zawodowych, osobistych i językowych, tak ważnych na współczesnym rynku pracy.
Wysoką jakość staży zapewniła aktywna współpraca z naszym partnerem Europroyectos. Przygotowując się do odbycia stażu, uczniowie zrealizowali program przygotowania kulturowo - językowo - pedagogicznego opracowany przez nauczycieli naszej szkoły pracujących przy projektach.
Dla większości uczniów była to pierwsza lekcja samodzielnego życia z dala od rodziny, dlatego chcieliśmy ich kompleksowo przygotować, aby potrafili ten czas, pod każdym względem, dobrze wykorzystać.
Uczestnicząc w projekcie uczniowie uzyskali kompetencje zawodowe w zakresie wykonywania przyszłych zadań zawodowych i pokonali bariery komunikacyjne dzięki nabytym kompetencjom z zakresu języka angielskiego zawodowego.

Każdy uczestnik otrzyma także certyfikat Europass Mobilność – pierwszy dokument potwierdzający jego kompetencje zawodowe na europejskim poziomie. Dzięki projektowi zawiązały się przyjaźnie między uczniami szkół uczestniczących w projekcie, opiekunowie mieli okazję wymiany doświadczeń, uczniowie odbywający staże spotkali się z miłymi gestami ze strony przedsiębiorców, zdarzały się nawet przypadki zaproszeń na urodziny. Niektórzy uczniowie zostali serdecznie pożegnani przez właścicieli, wręczono uczestnikom prezenty, zawiązały się przyjaźnie. Jedna z uczennic tak była wzruszona pożegnaniem, że emocje dawały o sobie znać jeszcze przez dłuższy czas. Korzyścią były również wycieczki po regionie. Niektórzy po raz pierwszy zobaczyli morze, ale nie rodzime Bałtyckie, tylko Środziemne w Maladze.

  • podumowanie (1)

Kurs wózki widłowe

Od 07.04.2018 do 30.04.2018 w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie odbywały się zajęcia teoretyczne i praktyczne kursu na wózki widłowe w ramach projektu pt. "Szkoły praktycznych umiejętności i dobrych kwalifikacji w powiecie ostrołęckim”. W projekcie uczestniczą uczniowie szkół dziennych Technikum agrobiznesu i szkoły zaocznej Kurs kwalifikacyjny R.3 i R.6. Uczniowie i słuchacze uczestniczyli w wykładach oraz zajęciach praktycznych przygotowujących do egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Marek Piórkowski

  • IMG_20180414_085624

AKCJA SADZENIA DĘBÓW

23 kwietnia br. w miejscowości Przystań niedaleko Ostrołęki miała miejsce akcja sadzenia dębów. Inicjatywa miała na celu upamiętnienie przypadającej w tym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W akcji wzięli udział przedstawiciele samorządów różnego szczebla oraz przedstawiciele duchowieństwa, młodzież szkolna, harcerze oraz służby mundurowe. Naszą szkołę reprezentowali pan dyrektor Janusz Obrębski i nauczycielka języka angielskiego - pani Olga Świder. Sadzenie dębów zorganizowano w pobliżu zbiornika pożarowego w kompleksie leśnym w miejscowości Przystań, kilkanaście kilometrów pod Ostrołęką.

Leśnicy przygotowali ponad tysiąc sadzonek dębu. To inicjatywa, która w swoim założeniu ma spełniać cele edukacyjne i ekologiczne, ale ma też stanowić pewną symbolikę związaną z upamiętnieniem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Akcja była sprawnie przeprowadzona, po około dwóch godzinach wszystkie z przygotowanych drzewek zostały zasadzone. Miejsce akcji oznaczone zostało kamiennym obeliskiem i tablicą pamiątkową. Sadzenie drzew zakończyło się poczęstunkiem – tradycyjną grochówką – przygotowaną przez leśników.

 Olga Świder

  • sadzenie_lasu (1)

Dodatkowe

szkola-07.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu

Szkoła Branżowa pierwszego stopnia

Szkoły zaoczne:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kursy kwalifikacyjne - ROL.04, ROL.05, SPC.03, EKA.05, INF.02

 

więcej informacji