Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Egzamin zawodowy 2022-lato

Lista zdających egzamin pisemny - ZSP Baranowo, pracownia komputerowa, sala gimnastyczna

Lista zdających ROL.04 praktyczny - Gospodarstwo Rolne, Surowe 15a, 07-431 Czarnia

Lista zdających SPC.03 praktyczny - ZSP Baranowo, Szkolna Pracownia Piekarska

 

 

wytyczne dotyczące egzaminów

Zdający egzamin maturalny i zawodowy zobowiązani są do posiadania maseczki ochronnej, własnego długopisu piszącego na czarno, własnych przyborów (kalkulator prosty). Na egzaminy proszę się stawić z dokumentem tożsamości  na co najmniej 60 minut wcześniej.

Proszę zapoznać się z wytycznymi przeprowadzania egzaminów

Dodatkowe

szkola-02.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu

Szkoła Branżowa pierwszego stopnia

Szkoły zaoczne:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kursy kwalifikacyjne - ROL.04, ROL.05, SPC.03, EKA.05, INF.02

 

więcej informacji