Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Egzamin maturalny poprawkowy (2)

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 9.00.

wytyczne dotyczące egzaminów

Zdający egzamin maturalny i zawodowy zobowiązani są do posiadania maseczki ochronnej, własnego długopisu piszącego na czarno, własnych przyborów (kalkulator prosty). Na egzaminy proszę się stawić z dokumentem tożsamości  na co najmniej 60 minut wcześniej.

Egzamin praktyczny z kwalifikacji RL.03 odbywa się w miejscowości Surowe.

Proszę zapoznać się z wytycznymi przeprowadzania egzaminów

harmonogram matur 2021

Harmonogram matur 2021

pobierz

Dodatkowe

szkola-03.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu

Szkoła Branżowa pierwszego stopnia

Szkoły zaoczne:

Szkoła Policealna - technik informatyk, technik rachunkowości
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kursy kwalifikacyjne - RL.03, RL.07

 

więcej informacji