Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Dla młodzieży

Technikum - 5 lat - zawody:
- technik technologii żywności
- technik agrobiznesu

 


Szkoła Branżowa pierwszego stopnia - zawody:
-mechanik pojazdów samochodowych
-piekarz
-cukiernik
-elektromechanik
-sprzedawca
-blacharz samochodowy
-operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
-mechanik monter maszyn i urządzeń
-stolarz
-krawiec
-rolnik

Dla dorosłych

Zaoczne:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

Kursy kwalifikacyjne

technik agrobiznesu ROL 04
technik agrobiznesu ROL 05
technik rachunkowości EKA 05
technik informatyk INF 02
technik technologii żywności SPC 03
technik technologii żywności SPC 07

Dodatkowe

szkola-05.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu

Szkoła Branżowa pierwszego stopnia

Szkoły zaoczne:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kursy kwalifikacyjne - ROL.04, ROL.05, SPC.03, EKA.05, INF.02

 

więcej informacji