Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Dla młodzieży

Technikum - 5 lat - zawody:
- technik technologii żywności
- technik agrobiznesu

 


Szkoła Branżowa pierwszego stopnia - zawody:
-mechanik pojazdów samochodowych
-piekarz
-cukiernik
-elektromechanik
-sprzedawca
-blacharz samochodowy
-operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
-mechanik monter maszyn i urządzeń
-stolarz
-krawiec
-rolnik

Dla dorosłych

Zaoczne:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

Kursy kwalifikacyjne

technik agrobiznesu ROL 04
technik agrobiznesu ROL 05
technik rachunkowości EKA 05
technik informatyk INF 02
technik technologii żywności SPC 03

Dodatkowe

szkola-01.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu

Szkoła Branżowa pierwszego stopnia

Szkoły zaoczne:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kursy kwalifikacyjne - ROL.04, ROL.05, SPC.03, EKA.05, INF.02

 

więcej informacji