Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Doposażenie pracowni

W dniu 16.04.2021 r. naszą szkołę ZSP w Baranowie odwiedzili: Pani Elżbieta Lanc - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pan Stanisław Kubeł - Starosta Ostrołęcki, Pan Mirosław Krusiewicz - Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Pan Artur Andrysiak - Członek Zarządu ARMSA oraz Pani Magdalena Pietras - Dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, dzięki którym możliwe było doposażenie pracowni komputerowej i technologicznej.
Wsparcie otrzymaliśmy w ramach programów unijnych: Zintegrowanego rozwoju szkolnictwa zawodowego i Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego realizowanych przez Samorząd Mazowsza.
W ramach projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” otrzymaliśmy komputery stacjonarne, laptopy, tablety, drukarki laserowe, monitor multimedialny i projektor multimedialny, a także licencje Office 365 A3.
Z projektu "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego" otrzymaliśmy wyposażenie pracowni technologicznej, m.in.: piece konwekcyjno-parowe, miesiarki, robot kuchenny COBBO Thermo Plus, kuchnię gazową, kuchenkę mikrofalową, blender, gofrownicę, wypiekacz do chleba, a także kuchenki elektryczne, wagi, miksery, termometry, garnki, miski i inny drobny sprzęt piekarski.
Uczniowie oraz nauczyciele uczestniczyli także w szkoleniach z zakresu technicznej obsługi Platformy Microsoft Office 365 oraz z wykorzystania kuchni wegańskiej w piekarnictwie i cukiernictwie.
  • 01

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

pobierz

dyżury biblioteki szkolnej


Biblioteka jest czynna we wtorki oraz czwartki w godzinach 9:00 - 11:00

Konsultacje sem. 2

Od 01.03.2021 konsultacje indywidualne dla uczniów będą odbywały się:
-we wtorki, godz 9:00-12:00 - nauczyciele przedmiotów zawodowych
-w czwartki, godz 9:00-12:00 - nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

Konsultacje

Nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 29 listopada 2020r. Dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum oraz słuchaczy ostatnich semestrów kursów kwalifikacyjnych zostaną zorganizowane konsultacje u nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Harmonogram konsultacji:
kurs RL.07 semestr 3 p. M. Rutkowska - 08.11.2020  w godzinach 8:00-11:00
kurs RL.03 semestr 3 p. B. Dawid - 15.11.2020, 22.11.2020 oraz 29.11.2020 w godzinach 8:00-11:00
kurs AU.36 semestr 3 p. J.Abramczyk - 7.11.2020, 08.11.2020, 15.11.2020, 22.11.2020 oraz 28.11.2020 w godzinach 9:00-12:00

klasa 4 Technikum p. Jurczak, p. J. Kłos oraz p. M. Rutkowska we wtorki i czwartki w godzinach 9:00-12:00. Dokładny harmonogram przekaże wychowawca klasy na grupie.

Dodatkowe

szkola-02.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu

Szkoła Branżowa pierwszego stopnia

Szkoły zaoczne:

Szkoła Policealna - technik informatyk, technik rachunkowości
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kursy kwalifikacyjne - RL.03, RL.07

 

więcej informacji