Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Stop barierom

W Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie realizowany jest projekt „Stop barierom – dostosowanie budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie dla osób z niepełnosprawnościami” ze środków PFRON w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna”.

Cel główny: poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w obszarze likwidacji barier.

Termin realizacji: 01.10.2023 r. – 31.12.2024 r.

Działania:

- doradztwo w zakresie dostępności

- dostawa, zakup i montaż platformy zewnętrznej

- dostawa, zakup i montaż platformy schodowej wewnętrznej

- zakup i wymiana drzwi wewnętrznych

- dostosowanie łazienki dla osób z niepełnosprawnościami

Całkowity koszt realizacji projektu: 198 000 zł

Dofinansowanie  z PFRON: 158 400 zł

  • dpp_lg


Żywność- od producenta do konsumenta

KONKURS "ŻYWNOŚĆ - OD PRODUCENTA DO KONSUMENTA"
Uczniowie naszej szkoły: Joanna Orzoł i Arkadiusz Panuś z klasy III oraz Adam Wilga z klasy V technik agrobiznesu w dniu 27 marca 2024r. wzięli udział w II Konkursie Powiatowym "ŻYWNOŚĆ - OD PRODUCENTA DO KONSUMENTA". Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Ostrołęckiego a organizatorem był Zespół Szkół Powiatowych w Łysych.
Uczniowie rywalizowali w zakresie zagadnień związanych z produkcją żywności i żywieniem człowieka a dokładnie chowem i hodowlą trzody chlewnej. Celem konkursu jest rozwijanie uzdolnień uczniów, pobudzanie twórczego myślenia, wspomaganie stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.
  • 432880199_784099699931901_1014190455411656257_n

Wyjazd do Częstochowy

W piątek 20 października, uczniowie naszej szkoły, jak co roku uczestniczyli w pielgrzymce maturzystów do Częstochowy.
Na spotkanie modlitewne na Jasnej Górze wybrali się z panem katechetą Adamem Płoskim oraz wychowawcą maturalnej klasy, panią Jolantą Grzyb.
  • 392927783_736178535216858_575119441352133450_n

I oraz II MIEJSCE W KONKURSIE POWIATOWYM

I oraz II MIEJSCE W KONKURSIE POWIATOWYM

W dniu 16 lutego 2024r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie „Bardzo młody rolnik – bezpieczeństwo pracy w rolnictwie”. Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Ostrołęckiego, a konkurs odbył się w Zespole Szkół Powiatowych w Czerwinie. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy II Technikum w zawodzie technik agrobiznesu: Paweł Ambroziak, Kacper Kozłowski oraz Maciej Wilga. Wynik wspaniały: Paweł zajął I miejsce a Maciek II wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Gratulujemy Pawłowi, Maćkowi oraz Kacprowi! BRAWO!

  • img_20240216_120153

Wyjazd do Cieszymowa

Uczniowie klasy I,II, III i IV technikum w zawodzie technik agrobiznesu wspólnie z nauczycielem rolniczych przedmiotów zawodowych - panem Adamem Płoskim, wzięli wczoraj udział w wycieczce do Cieszymowa w woj. pomorskim. Głównym punktem wyjazdu było odwiedzenie gospodarstwa rolnego "Fortune", które zajmuje się hodowlą bydła mlecznego, produkcją pszenicy, rzepaku, kukurydzy i innych.
Gospodarstwo posiada około 3000 sztuk bydła, w tym 1270 krów, a areał jakim dysponuje to 2300 h. Co ciekawe wszystkie pola są położone w jednym kawałku, który oblega teren fermy bydła.
Celem wyjazdu było podniesienie wiedzy w sektorze rolnictwa. Uczniowie poznali nowoczesne technologie w hodowli bydła mlecznego oraz produkcji roślinnej.
  • 392869064_733119202189458_889662906648081186_n


Dodatkowe

szkola-01.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu

Szkoła Branżowa pierwszego stopnia

Szkoły zaoczne:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kursy kwalifikacyjne - ROL.04, ROL.05, SPC.03, EKA.05, INF.02

 

więcej informacji