Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

pobierz

dyżury biblioteki szkolnej


Biblioteka jest czynna we wtorki oraz czwartki w godzinach 9:00 - 11:00

Praca zdalna

Od dnia 26.10.2020r. uczniowie i słuchacze wszystkich typów szkół pracują zdalnie. W związku z tym wszyscy uczniowie powinni zalogować się na swoje konta na platformie moodle i korzystać z materiałów dla nich przeznaczonych, natomiast słuchacze mogą logować się do swoich kursów jako gość.

Konsultacje

Nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 29 listopada 2020r. Dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum oraz słuchaczy ostatnich semestrów kursów kwalifikacyjnych zostaną zorganizowane konsultacje u nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Harmonogram konsultacji:
kurs RL.07 semestr 3 p. M. Rutkowska - 08.11.2020  w godzinach 8:00-11:00
kurs RL.03 semestr 3 p. B. Dawid - 15.11.2020, 22.11.2020 oraz 29.11.2020 w godzinach 8:00-11:00
kurs AU.36 semestr 3 p. J.Abramczyk - 7.11.2020, 08.11.2020, 15.11.2020, 22.11.2020 oraz 28.11.2020 w godzinach 9:00-12:00

klasa 4 Technikum p. Jurczak, p. J. Kłos oraz p. M. Rutkowska we wtorki i czwartki w godzinach 9:00-12:00. Dokładny harmonogram przekaże wychowawca klasy na grupie.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 01.09.2020r o godzinie 9:00 jedynie z wychowawcami klas.

klasa 1 - sala nr 31, pani Olga Orzoł

klasa 2 (5 - letnie) - sala nr 32, pani Jolanta Grzyb

klasa 2 (4 - letnie) - sala nr 21, pani Anna Jurczak

klasa 3 - sala nr 20, pani Barbara Płoska

klasa 4 - sala nr 28, pani Justyna Kłos

Po przyjściu do szkoły należy zdezynfekować ręce. W szkole należy zachować dystans społeczny.

Osoby, które czują się chore zostają w domu. Rodzice chorych osób informują wychowawcę o chorobie ucznia.

Dodatkowe

szkola-00.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu

Szkoła Branżowa pierwszego stopnia

Szkoły zaoczne:

Szkoła Policealna - technik informatyk, technik rachunkowości
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kursy kwalifikacyjne - RL.03, RL.07

 

więcej informacji