Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Plan zaoczne 2019-2020 sem 1

Pierwszy zjazd dla LO i szkoły policealnej odbędzie się 14-15.09.2019r., natomiast kursu kwalifikacyjnego 21-22.09.2019r.Plan lekcji 2019/2020

szkoły zaoczne semestr 1

  Liceum Ogólnokształcące Szkoła policealna (technik informatyk i technik rachunkowości)
kursy kwalifikacyjne
zjazd 1 (14-15.09.2019)  pobierz pobierz  
zjazd 2 (21-22.09.2019)       pobierz

deklaracje

Słuchacze kursu kwalifikacyjnego RL.07 semestr 3, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe proszeni są o składanie deklaracji do dnia 10.09.2019r.