Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony Internetowej Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie

 

Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zspbaranowo.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2012-04-07 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-06-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • niektóre zamieszczone informacje umieszczone jako załączniki są w postaci zeskanowanych dokumentów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-01
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Justyna Kłos.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Telefon: 297613913

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie
 • Adres: 06-320 Baranowo
  ul. Niepodległości 27
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Telefon: 297613913

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Skróty klawiaturowe

 

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Dostępność architektoniczna

 

Budynek Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie

 

 1. 1.     Do budynku szkoły uczniowie, pracownicy i interesanci wchodzą przez wejście główne od strony ulicy Niepodległości. Do wejścia prowadzą schody wyposażone po obu stronach w poręcze, ale brak jest podjazdu umożliwiającego dostanie się do środka osobom na wózkach inwalidzkich. Nad wejściem brakuje systemu dźwiękowego wspomagającego osoby niewidome i słabowidzące.
 2. 2.     Na korytarzach brakuje wind przy schodach, wszystkie pomieszczenia i toalety pozbawione są progów co umożliwia bezpieczne poruszania się osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz na wózkach inwalidzkich. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 3. 3.     W budynku brakuje urządzeń emitujących informacje głosowe, a pomocy o rozmieszczeniu pomieszczeń udzielają pracownicy szkoły. Graficzny układ budynku znajduje się na każdym korytarzu i przy wejściu.
 4. 4.     Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. 5.     Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe, na którym brakuje oznakowanych stanowisk dla osób niepełnosprawnych, jednak osoby takowe mogą bez problemu korzystać z miejsc postojowych.
 6. 6.     W placówce nie ma możliwości korzystania z pomocy tłumacza języka migowego.