Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Opublikowano: piątek, 18, wrzesień 2015

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) na usługę o wartości zamówienia do 207.000,00 euro

na usługi edukacyjne obejmujące zorganizowane kształcenia praktycznego u pracodawców dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie ul. Niepodległości 27, 06-320 Baranowo

DOKUMENTACJA:

Formularz ofertowy i załączniki

Ogłoszenie o przetargu

Informacja o zmianach w dokumentacji

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

SIWZ Baranowo kształcenie

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia