Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Staże zawodowe bez granic +

Uczniowie Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie kolejny już raz gościli w Hiszpanii, w dniach 20.11. – 18.12.2016 r.  Celem wyjazdu było odbycie miesięcznych staży u pracodawców oraz poznanie kultury, zwyczajów, zabytków tego pięknego kraju. Uczniowie, wraz z opiekunami, mieszkali w Kordobie. Tam też odbywali staże. Miejsca praktyk dobrano ściśle do zawodów, w których kształcą się uczniowie: technik technologii żywności oraz technik agrobiznesu. Dzięki temu uczniowie mogli poznać specyfikę pracy w gospodarstwie edukacyjno-ekologicznym, piekarniach i cukierniach. W czasie wolnym zostały zorganizowane dwie jednodniowe wycieczki do Malagi i Granady. W każdym tygodniu przynajmniej trzy popołudnia były poświęcone zwiedzaniu miasta i poznawaniu kultury kraju przyjmującego. Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w zajęciach z języka hiszpańskiego oraz z przygotowania kulturowego. Opiekunami tej edycji byli: Bogumiła Dawid, Renata Orzoł, Adam Płoski, Janusz Obrębski. Kolejny wyjazd już w lutym 2017r.

  • Hiszpania (01)

Razem na staż

„Razem na staż” – staże zagraniczne uczniów ZSP w Baranowie

          Kolejny już raz młodzież z Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie uczestniczyła w projekcie staży zagranicznych w Hiszpanii. Projekt „Razem na staż” realizowany był w konsorcjum z Zespołem Szkół Powiatowych w Łysych i Zespołem Szkół Powiatowych w Myszyńcu. Liderem i wnioskodawcą był Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie. Uczniowie odbywali staże w Cordobie, na południu Hiszpanii w terminie od 13.11.2017 r. do 08.12.2017 r. Grupa liczyła 22  osoby w zawodzie technik agrobiznesu i technik technologii żywności. Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w kursie języka hiszpańskiego oraz w zajęciach z przygotowania kulturowo – pedagogicznego, gdzie poznawali tradycje i historię kraju podróży. W ramach projektu uczniowie mieli zapewniony bezpłatny transport na lotnisko, przelot samolotem do Malagi, transfer z Malagi do Cordoby, zakwaterowanie oraz ubezpieczenie. W projekcie uwzględniono również wycieczki do Malagi, Grenady (zwiedzanie Alhambry). Dla uczestników staży przygotowano na miejscu także program kulturowy, podczas którego zwiedzali zabytki Cordoby. Najważniejszy z nich to Alcazar – twierdza z czasów dominacji arabskiej na półwyspie iberyjskim, Mezquita –  meczet z VIII w. przebudowany na katedrę rzymsko-katolicką po odbiciu Cordoby z rąk Maurów. Ponadto młodzież miała możliwość zobaczyć charakterystyczne miejsca typu: Palacio Viana, Julio Romero de Torres Museum, Museum of Fine Arts, Archeological Musem, Bullfighting Museum.  Praktyki zorganizowane były w piekarniach, cukerniach, zakładach przetwórstwa spożywczego, gospodarstwach rolnych specjalistycznych i ekologicznych. Na zakończenie stażu uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności w języku angielskim i polskim. Podsumowanie projektu dla wszystkich uczestników i społeczności lokalnej zostanie zorganizowane w kwietniu. Wszyscy są zadowoleni z pobytu, co sprawia że szkoła będzie aplikowała o  kolejny projekt.

 

 

  • Hiszpania (01)

RUSZYŁ PROJEKT „Staże zawodowe bez granic+”

RUSZYŁ PROJEKT „Staże zawodowe bez granic+”

realizowany w ramach projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" realizowanego w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

 

 

Po raz drugi uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie, ul. Niepodległości 27, 06-320 Baranowo, Polska, tel.: +48 0-29761 39 13 umożliwi swojej młodzieży wzięcie udziału w zajęciach przygotowawczych oraz stażach zagranicznych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" realizowanego w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Jest to już druga edycja naszej przygody z programami mobilności. W zeszłym roku braliśmy udział w programie Erasmus+ i odbyliśmy staże Andaluzji – Hiszpańskiej wspólnocie autonomicznej. Także w tym roku naszym celem będzie Andaluzja i jej przepiękna Kordoba, gdzie młodzież z zawodów technik agrobiznesu oraz technik technologii żywności odbędzie czterotygodniowe staże. Z naszej szkoły w projekcie weźmie udział rekordowa liczba 44 uczniów i uczennic.

Uczestnictwo w projekcie umożliwi młodzieży nabycie atrakcyjnych na rynku pracy umiejętności praktycznych,  wzrost umiejętności językowych i społecznych, rozwój osobowy, a także przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia praktycznego w szkole.

Po przeprowadzeniu rekrutacji do projektu uczestniczki i uczestnicy będą uczestniczyć w dodatkowych kursach języka hiszpańskiego, a także będą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do wyjazdu.

Wybrani przez szkołę partnerzy zagraniczni zapewnią wszystkim uczestnikom atrakcyjne miejsca staży, opiekę mentorską i ciekawe przygotowanie kulturowe.

Prosimy osoby chętne do wyjazdu na staż, o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły, gdzie można uzyskać dokumenty rekrutacyjne (także na stronie internetowej), porozmawiać o projekcie oraz zapoznać się z regulaminem rekrutacji.

Regulamin

Zgłoszenie