Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

RUSZYŁ PROJEKT „Staże zawodowe bez granic+”

RUSZYŁ PROJEKT „Staże zawodowe bez granic+”

realizowany w ramach projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" realizowanego w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

 

 

Po raz drugi uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie, ul. Niepodległości 27, 06-320 Baranowo, Polska, tel.: +48 0-29761 39 13 umożliwi swojej młodzieży wzięcie udziału w zajęciach przygotowawczych oraz stażach zagranicznych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" realizowanego w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Jest to już druga edycja naszej przygody z programami mobilności. W zeszłym roku braliśmy udział w programie Erasmus+ i odbyliśmy staże Andaluzji – Hiszpańskiej wspólnocie autonomicznej. Także w tym roku naszym celem będzie Andaluzja i jej przepiękna Kordoba, gdzie młodzież z zawodów technik agrobiznesu oraz technik technologii żywności odbędzie czterotygodniowe staże. Z naszej szkoły w projekcie weźmie udział rekordowa liczba 44 uczniów i uczennic.

Uczestnictwo w projekcie umożliwi młodzieży nabycie atrakcyjnych na rynku pracy umiejętności praktycznych,  wzrost umiejętności językowych i społecznych, rozwój osobowy, a także przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia praktycznego w szkole.

Po przeprowadzeniu rekrutacji do projektu uczestniczki i uczestnicy będą uczestniczyć w dodatkowych kursach języka hiszpańskiego, a także będą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do wyjazdu.

Wybrani przez szkołę partnerzy zagraniczni zapewnią wszystkim uczestnikom atrakcyjne miejsca staży, opiekę mentorską i ciekawe przygotowanie kulturowe.

Prosimy osoby chętne do wyjazdu na staż, o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły, gdzie można uzyskać dokumenty rekrutacyjne (także na stronie internetowej), porozmawiać o projekcie oraz zapoznać się z regulaminem rekrutacji.

Regulamin

Zgłoszenie