Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Nauczyciele

dr Janusz Obrębski – dyrektor szkoły, nauczyciel historii i języka angielskiego
mgr Barbara Płoska - nauczyciel matematyki
mgr Wioletta Czarnowska - nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze
mgr Jolanta Grzyb - nauczyciel geografii, biblioteka
mgr Renata Orzoł - nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości
mgr inż. Justyna Kłos - nauczyciel informatyki i przedmiotów zawodowych
mgr inż. Bogumiła Dawid - nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr Krzysztof Ślaski - nauczyciel w-f i edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Anna Jurczak - nauczyciel ekonomii, fizyki i przedmiotów zawodowych
mgr Olga Orzoł - nauczyciel języka angielskiego
mgr Adam Płoski - nauczyciel religii, w-f i przedmiotów zawodowych
mgr inż. Magdalena Rutkowska - nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr Małgorzata Sędrowska- nauczyciel języka rosyjskiego
mgr Marta Szymaniak - nauczyciel chemii
mgr Jolanta Stolarczyk - nauczyciel biologii

Nauczyciele w szkołach zaocznych:

mgr inż. Marek Piórkowski - nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr Teresa Rzewnicka - nauczyciel matematyki i informatyki
mgr Wioletta Jurewicz - nauczyciel języka angielskiego
mgr Jadwiga Abramczyk - nauczyciel przedmiotów zawodowych

Administracja

Katarzyna Bartoszewicz - księgowa
Urszula Brodowska - sekretarka
Teresa Koziatek - kadrowa

Obsługa

Dorota Szczepanek - sprzątaczka
Anna Olender - sprzątaczka
Anna Toryfter- sprzątaczka
Bogdan Duch - woźny

Dodatkowe

szkola-04.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu

Szkoła Branżowa pierwszego stopnia

Szkoły zaoczne:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kursy kwalifikacyjne - ROL.04, ROL.05, SPC.03, EKA.05, INF.02

 

więcej informacji