Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Folder szkoły

  • folder

zawieszenie zajęć

Od 12 marca do 25 marca 2020 r. w Zespole Szkół Powiatowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach dziennych oraz zaocznych.
Informacje ze strony Ministerstwa  Edukacji Narodowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

Proszę na bieżąco śledzić zakładkę WAŻNE

Szkolenie ODR

Szkolenie w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Baranowie

Dnia 27 lutego 2020r. uczniowie klasy I Technikum w zawodzie technik agrobiznesu uczestniczyli w szkoleniu, zorganizowanym przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Baranowie. Szkolenie „PROW 2014 – 2020 Premia Młodego Rolnika” przeprowadziła pani Anna Śniadach z ODR w Kadzidle. Uczniowie poznali m. in. warunki i tryb przyznawania wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Bogumiła Dawid

  • szkolenie_odr (1)

 

Studniówka 2020

  • 0667

Szkolenie w ODR w Baranowie

Dnia 12 grudnia  2019r. uczniowie klasy I Technikum w zawodzie technik agrobiznesu oraz klasy III Technikum w zawodzie technik technologii żywności uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym zasad zdrowego odżywiania, organizowanym przez pana Wacława Grzyb z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Baranowie. Szkolenie „Profilaktyka prozdrowotna i racjonalne żywienie” przeprowadził pan Andrzej Niedźwiedzki  z ODR w Ostrołęce. Prelegent zapoznał uczniów m. in. z konsekwencjami spożywania napojów energetycznych, nadmiarem używania cukru oraz soli. Zwrócił również uwagę na znaczenie aktywności fizycznej.  

Bogumiła Dawid, Justyna Kłos

  • szkolenie_odr (01)

Dodatkowe

szkola-02.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu

Szkoła Branżowa pierwszego stopnia

Szkoły zaoczne:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kursy kwalifikacyjne - ROL.04, ROL.05, SPC.03, EKA.05, INF.02

 

więcej informacji