Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Doposażenie pracowni

W dniu 16.04.2021 r. naszą szkołę ZSP w Baranowie odwiedzili: Pani Elżbieta Lanc - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pan Stanisław Kubeł - Starosta Ostrołęcki, Pan Mirosław Krusiewicz - Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Pan Artur Andrysiak - Członek Zarządu ARMSA oraz Pani Magdalena Pietras - Dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, dzięki którym możliwe było doposażenie pracowni komputerowej i technologicznej.
Wsparcie otrzymaliśmy w ramach programów unijnych: Zintegrowanego rozwoju szkolnictwa zawodowego i Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego realizowanych przez Samorząd Mazowsza.
W ramach projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” otrzymaliśmy komputery stacjonarne, laptopy, tablety, drukarki laserowe, monitor multimedialny i projektor multimedialny, a także licencje Office 365 A3.
Z projektu "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego" otrzymaliśmy wyposażenie pracowni technologicznej, m.in.: piece konwekcyjno-parowe, miesiarki, robot kuchenny COBBO Thermo Plus, kuchnię gazową, kuchenkę mikrofalową, blender, gofrownicę, wypiekacz do chleba, a także kuchenki elektryczne, wagi, miksery, termometry, garnki, miski i inny drobny sprzęt piekarski.
Uczniowie oraz nauczyciele uczestniczyli także w szkoleniach z zakresu technicznej obsługi Platformy Microsoft Office 365 oraz z wykorzystania kuchni wegańskiej w piekarnictwie i cukiernictwie.
  • 01

dyżury biblioteki szkolnej


Biblioteka jest czynna we wtorki oraz czwartki w godzinach 9:00 - 11:00

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Powiat Ostrołęcki w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego oraz pakiet oprogramowani wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 01.09.2020r o godzinie 9:00 jedynie z wychowawcami klas.

klasa 1 - sala nr 31, pani Olga Orzoł

klasa 2 (5 - letnie) - sala nr 32, pani Jolanta Grzyb

klasa 2 (4 - letnie) - sala nr 21, pani Anna Jurczak

klasa 3 - sala nr 20, pani Barbara Płoska

klasa 4 - sala nr 28, pani Justyna Kłos

Po przyjściu do szkoły należy zdezynfekować ręce. W szkole należy zachować dystans społeczny.

Osoby, które czują się chore zostają w domu. Rodzice chorych osób informują wychowawcę o chorobie ucznia.

gaszynchallenge

Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie wziął udział w akcji gaszynchallenge
Dziękujemy za nominację Parafii Baranowo. Zbieramy dla Oli Zyznowskiej.
https://dzieciom.pl/podopieczni/37300

https://youtu.be/kAD6I-mz7mM

Dodatkowe

szkola-05.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu

Szkoła Branżowa pierwszego stopnia

Szkoły zaoczne:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kursy kwalifikacyjne - ROL.04, ROL.05, SPC.03, EKA.05, INF.02

 

więcej informacji