Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Orzęsiny

4 października 2022 roku w Kadzidle odbyły się zorganizowane po raz pierwszy otrzęsiny klas pierwszych szkół powiatowych.
Pierwszoklasiści, by zostali przyjęci w poczet pełnoprawnych uczniów ZSP zostali poddani kilku różnym sprawdzianom. Musieli wykazać się kreatywnością, sprawnością, talentem wokalnym, aktorskim, plastycznym, a przede wszystkim … dowcipem. I tego, tak jak dobrej zabawy z pewnością nie zabrakło.
Rywalizację obserwowało i nagradzało punktami jury, któremu przewodniczył starosta Stanisław Kubeł. Członkami komisji byli ponadto: wicestarosta Krzysztof Parzychowski, dyrektor ostrołęckiej Delegatury Kuratorium Oświaty Michał Giers, dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce Magdalena Pietras. Nad całością czuwała i prowadziła otrzęsiny Katarzyna Czerkas z Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Starostwie.
Nie tylko uczniowie uczestniczyli w otrzęsinach. Wspólnie z nimi o punkty walczyli dzielnie wychowawcy klas pierwszych. Każda z nich musiała w ciekawy sposób się zaprezentować. Ponadto był „bieg kelnera” z piłeczką pingpongową na talerzu, rysowanie na czas podobizny wychowawcy, taniec z wychowawcą do wylosowanego utworu, quiz wiedzy dla wychowawców i uczniów. Ponadto wychowawcy musieli pisać „piątki” na czas, a uczniowie zmieniać na czas buty.
Jednocześnie rozgrywany był turniej strzelecki na strzelnicy w Kadzidle w którym Nasi uczniowie Technikum technologii żywności w ZSP w Baranowie zdobyli 2 miejsce.
Po podliczeniu wszystkich punktów Technikum agrobiznesu w ZSP w Baranowie zajęło 3 miejsce i wygrało cenne nagrody dla Naszej szkoły.
Wszyscy wróciliśmy bardzo zadowoleni z wyjazdu i nowych wrażeń i mamy nadzieję, że przyszły rok będzie dla Nas tak samo satysfakcjonujący jak ten.
  • otrz 13

Dodatkowe

szkola-04.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu

Szkoła Branżowa pierwszego stopnia

Szkoły zaoczne:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kursy kwalifikacyjne - ROL.04, ROL.05, SPC.03, EKA.05, INF.02

 

więcej informacji