Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Konkurs Wiedzy Społeczno-Prawnej

Konkurs Wiedzy Społeczno-Prawnej
„Z prawem na ty”
25 października 2022r. w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie odbył się szkolny etap konkursu Wiedzy Społeczno-Prawnej „Z prawem na ty”. Organizatorem Konkursu, objętego patronatem Starosty Ostrołęckiego, jest Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce, która działa we współpracy z samorządem Powiatu Ostrołęckiego oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie- Delegatura w Ostrołęce. W konkursie uczestniczyli uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Ostrołęckiego. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy IV TA4: Julita Borzymowska, Amelia Gałązka, Urszula Kita, Patrycja Młynarska oraz Natalia Szumowska. Do etapu powiatowego zakwalifikowały się dwie uczennice które uzyskały największą liczbę punktów w etapie szkolnym: Patrycja Młynarska oraz Amelia Gałązka. Etap powiatowy – przeprowadzony zostanie w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce.
Anna Jurczak
  • 312830663_491393839695330_4738916155514710273_n

Dodatkowe

szkola-05.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu

Szkoła Branżowa pierwszego stopnia

Szkoły zaoczne:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kursy kwalifikacyjne - ROL.04, ROL.05, SPC.03, EKA.05, INF.02

 

więcej informacji