Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Dla młodzieży

Technikum - 4 lata - zawody:
- zawód technik technologii żywności
- zawód technik agrobiznesu
- technik przetwórstwa mleczarskiego
- zawód technik informatyk

Liceum Ogólnokształcące - 3 lata

profil sportowy

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3 lata - zawody:
-mechanik pojazdów samochodowych
-piekarz
-cukiernik
-elektromechanik
-sprzedawca (2 lata)
-blacharz samochodowy
-operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
-mechanik monter maszyn i urządzeń
-stolarz
-krawiec
-rolnik

szkola-01.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu


Liceum Ogólnokształcące
profil sportowy

Szkoły zaoczne:
Uzupełniające Technikum dla Dorosłych - zawód technik rolnik
Szkoła Policealna - technik agrobiznesu
Szkoła Policealna - technik informatyk
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

więcej informacji