Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Dla dorosłych

Zaoczne:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 
 Szkoła Policealna na podbudowie szkoły średniej - 2 lata:
- technik informatyk

-technik rachunkowości

 Kursy kwalifikacyjne

-RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

-RL.07 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Dodatkowe

szkola-04.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu

Szkoła Branżowa pierwszego stopnia

Szkoły zaoczne:

Szkoła Policealna - technik informatyk, technik rachunkowości
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kursy kwalifikacyjne - RL.03, RL.07

 

więcej informacji