Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Dla dorosłych

Zaoczne:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
- 3 lata na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej
 
 Szkoła Policealna na podbudowie szkoły średniej
- 2 lata - zawód  technik informatyk

Uzupełniające Technikum (ostatni nabór w roku szk 2012/2013)
- 3 lata na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, zawód technik rolnik

 Kursy kwalifikacyjne

-technik agrobiznesu

-technik rachunkowości

szkola-07.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu


Liceum Ogólnokształcące
profil sportowy

Szkoły zaoczne:
Uzupełniające Technikum dla Dorosłych - zawód technik rolnik
Szkoła Policealna - technik agrobiznesu
Szkoła Policealna - technik informatyk
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

więcej informacji