Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Stop barierom

W Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie realizowany jest projekt „Stop barierom – dostosowanie budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie dla osób z niepełnosprawnościami” ze środków PFRON w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna”.

Cel główny: poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami w obszarze likwidacji barier.

Termin realizacji: 01.10.2023 r. – 31.12.2024 r.

Działania:

- doradztwo w zakresie dostępności

- dostawa, zakup i montaż platformy zewnętrznej

- dostawa, zakup i montaż platformy schodowej wewnętrznej

- zakup i wymiana drzwi wewnętrznych

- dostosowanie łazienki dla osób z niepełnosprawnościami

Całkowity koszt realizacji projektu: 198 000 zł

Dofinansowanie  z PFRON: 158 400 zł

  • dpp_lg


Dodatkowe

szkola-04.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu

Szkoła Branżowa pierwszego stopnia

Szkoły zaoczne:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kursy kwalifikacyjne - ROL.04, ROL.05, SPC.03, EKA.05, INF.02

 

więcej informacji