Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

praktyki_2020-2021

W Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie praktyki w roku szkolnym 2020/2021 odbywają się zgodnie z następującym harmonogramem praktyk

Dodatkowe

szkola-06.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu

Szkoła Branżowa pierwszego stopnia

Szkoły zaoczne:

Szkoła Policealna - technik informatyk, technik rachunkowości
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kursy kwalifikacyjne - RL.03, RL.07

 

więcej informacji