Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

wyjazd do Cieszymowa

01.10.2019e, uczniowie Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie wzięli udział w wycieczce do jednego z największych gospodarstw rolnych w Polsce położonego w Cieszymowie, województwo Kujawsko-Pomorskie. Mieli tam okazję zobaczyć najnowsze technologie hodowli bydła mlecznego, poznać sposoby karmienia oraz utrzymywania zwierząt. Doświadczenie i wiedzę, jaką przekazali im dyrektorzy i pracownicy przedsiębiorstwa będą mogli w przyszłości zastosować we własnych gospodarstwach. Wyjazd cieszył się dużą frekwencją i zainteresowaniem, a sami uczestnicy wyrazili potrzebę kontynuacji wyjazdów dla poszerzenia własnych horyzontów.

  • IMG_20191001_105340

Dodatkowe

szkola-00.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu

Szkoła Branżowa pierwszego stopnia

Szkoły zaoczne:

Szkoła Policealna - technik informatyk, technik rachunkowości
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kursy kwalifikacyjne - RL.03, RL.07

 

więcej informacji