Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Apel 3 maja i pożegnanie maturzystów

     W dniu 27 kwietnia 2018 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz pożegnanie tegorocznych absolwentów z Technikum Technologii Żywności i Technikum Agrobiznesu.

      W akademii z okazji 3 Maja wzięli udział uczniowie klas II TTŻ i TA. Apel miał charakter sztuki teatralnej z wykorzystaniem muzyki współczesnej i klasycznej.

      Absolwenci, wręczając kwiaty, podziękowali Dyrektorowi, wychowawcom, nauczycielom i pracownikom szkoły za ich  pracę dydaktyczną i wychowawczą. Dyrektor szkoły wręczył najlepszym absolwentom  Gabrieli Krajewskiej i Marcie Ambroziak – uczennicom TTŻ-świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Gabriela Krajewska otrzymała również Nagrodę Starosty Ostrołęckiego, jako najlepsza absolwentka ZSP w Baranowie.

    Uczniowie klas trzecich wręczyli tegorocznym absolwentom słodkie upominki i przekazali życzenia sukcesów na maturze i w dalszym życiu.

    Na zakończenie obejrzeliśmy prezentację, wykonaną przez uczennicę TTŻ Martę Ambroziak, przedstawiającą  najważniejsze wydarzenia z czterech lat edukacji.

                                                                                   Renata Orzoł

                                                                                   Jolanta Grzyb

  • apel_3_maja (1)

Dodatkowe

szkola-06.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu

Szkoła Branżowa pierwszego stopnia

Szkoły zaoczne:

Szkoła Policealna - technik informatyk, technik rachunkowości
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kursy kwalifikacyjne - RL.03, RL.07

 

więcej informacji