Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Kurs wózki widłowe

Od 07.04.2018 do 30.04.2018 w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie odbywały się zajęcia teoretyczne i praktyczne kursu na wózki widłowe w ramach projektu pt. "Szkoły praktycznych umiejętności i dobrych kwalifikacji w powiecie ostrołęckim”. W projekcie uczestniczą uczniowie szkół dziennych Technikum agrobiznesu i szkoły zaocznej Kurs kwalifikacyjny R.3 i R.6. Uczniowie i słuchacze uczestniczyli w wykładach oraz zajęciach praktycznych przygotowujących do egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Marek Piórkowski

  • IMG_20180414_085624

Dodatkowe

szkola-04.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu

Szkoła Branżowa pierwszego stopnia

Szkoły zaoczne:

Szkoła Policealna - technik informatyk, technik rachunkowości
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kursy kwalifikacyjne - RL.03, RL.07

 

więcej informacji