Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Podsumowanie Erasmus

Uczniowie mieli okazję na doskonalenie swoich umiejętności zawodowych w przedsiębiorstwach Granady i Cordoby.
Jesteśmy przekonani, że praktyki w firmach hiszpańskich zapewniły naszym uczniom rozwój kompetencji zawodowych, osobistych i językowych, tak ważnych na współczesnym rynku pracy.
Wysoką jakość staży zapewniła aktywna współpraca z naszym partnerem Europroyectos. Przygotowując się do odbycia stażu, uczniowie zrealizowali program przygotowania kulturowo - językowo - pedagogicznego opracowany przez nauczycieli naszej szkoły pracujących przy projektach.
Dla większości uczniów była to pierwsza lekcja samodzielnego życia z dala od rodziny, dlatego chcieliśmy ich kompleksowo przygotować, aby potrafili ten czas, pod każdym względem, dobrze wykorzystać.
Uczestnicząc w projekcie uczniowie uzyskali kompetencje zawodowe w zakresie wykonywania przyszłych zadań zawodowych i pokonali bariery komunikacyjne dzięki nabytym kompetencjom z zakresu języka angielskiego zawodowego.

Każdy uczestnik otrzyma także certyfikat Europass Mobilność – pierwszy dokument potwierdzający jego kompetencje zawodowe na europejskim poziomie. Dzięki projektowi zawiązały się przyjaźnie między uczniami szkół uczestniczących w projekcie, opiekunowie mieli okazję wymiany doświadczeń, uczniowie odbywający staże spotkali się z miłymi gestami ze strony przedsiębiorców, zdarzały się nawet przypadki zaproszeń na urodziny. Niektórzy uczniowie zostali serdecznie pożegnani przez właścicieli, wręczono uczestnikom prezenty, zawiązały się przyjaźnie. Jedna z uczennic tak była wzruszona pożegnaniem, że emocje dawały o sobie znać jeszcze przez dłuższy czas. Korzyścią były również wycieczki po regionie. Niektórzy po raz pierwszy zobaczyli morze, ale nie rodzime Bałtyckie, tylko Środziemne w Maladze.

  • podumowanie (1)

Dodatkowe

szkola-04.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu

Szkoła Branżowa pierwszego stopnia

Szkoły zaoczne:

Szkoła Policealna - technik informatyk, technik rachunkowości
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kursy kwalifikacyjne - RL.03, RL.07

 

więcej informacji