Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

2012-2013 Młode Kadry

MŁODE KADRY - NASZA PRZYSZŁOŚĆ

Wzorem ubiegłego roku szkolnego, także i w tym roku nasza szkoła bierze udział w projekcie "Młode kadry - nasza przyszłość", który ma na celu podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego . Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizowany we współpracy z Profile School of Fluent English i trwa od 01.09.2011r. do 31.08.2014r. Oprócz Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie projektem "Młode kadry - nasza przyszłość" objętych jest jeszcze sześć szkół naszego powiatu.

  • zajecia_pozalekcyjne (1)

W naszej szkole zajęcia projektowe realizowane są w trzech grupach:
I - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki z uczniami klasy IV TTŻ prowadzone przez panią Barbarę Płoską;
II - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego z uczniami klasy III TA prowadzone przez panią Olgę Skrobecką;
III - dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu z uczniami klasy II TA prowadzone przez panią Annę Jurczak.
Łączna liczba godzin do przepracowania w roku szkolnym 2011/2012 wynosi:
Matematyka - 78 godzin.
Język angielski - 78 godzin.
Przedmioty zawodowe - 62 godziny.
W ramach projektu zakupiono podręczniki do poszczególnych przedmiotów oraz zorganizowano odwożenie uczniów do domu po zajęciach.