Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

2011-2012 zajęcia z matematyki, języka angielskiego i przedmiotów zawodowych w zawodzie technik agrobiznesu

W Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie  w roku szkolnym 2012/2013 są realizowane dodatkowe zajęcia z matematyki, języka angielskiego i przedmiotów zawodowych w zawodzie technik agrobiznesu. Szkoła nawiązała współpracę z PROFILE school of Fluent English i chętni uczniowie uczestniczą w zajęciach w ramach projektu pt. „Młode kadry – nasza przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie uczestniczy w sumie 33 osoby (12 – matematyka, 9 – język angielski, 12 – zajęcia z przedmiotów zawodowych). Wszyscy uczniowie mają zapewniony powrót z zajęć do domów. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli Zespołu Szkół Powiatowych: panią Barbarę Płoską, panią Olgę Skrobecką i panią Annę Jurczak.
Uczniowie czwartej klasy Technikum uczęszczają na zajęcia z matematyki, w trakcie których, przygotowują się do egzaminu maturalnego. Czas na zajęciach wykorzystują
na rozwiązywanie zadań testowych, krótkiej odpowiedzi i rozszerzonej odpowiedzi
z otrzymanych zbiorów. Analizują zadania z arkuszy egzaminacyjnych z lat ubiegłych.
Ich młodsi koledzy i koleżanki z klasy trzeciej Technikum dodatkowe zajęcia mają z języka angielskiego. Atrakcyjne podręczniki, karty pracy, pełne wyposażenie pracowni językowej
i profesjonalne przygotowanie nauczyciela zachęcają uczniów do aktywnego
i systematycznego udziału w zajęciach.
W zajęciach z przedmiotów zawodowych w zawodzie technik agrobiznesu biorą udział uczniowie drugiej klasy technikum.