Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Szkolenie ODR

Szkolenie w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Baranowie

Dnia 27 lutego 2020r. uczniowie klasy I Technikum w zawodzie technik agrobiznesu uczestniczyli w szkoleniu, zorganizowanym przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Baranowie. Szkolenie „PROW 2014 – 2020 Premia Młodego Rolnika” przeprowadziła pani Anna Śniadach z ODR w Kadzidle. Uczniowie poznali m. in. warunki i tryb przyznawania wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Bogumiła Dawid

  • szkolenie_odr (1)

 

Dodatkowe

szkola-07.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu

Szkoła Branżowa pierwszego stopnia

Szkoły zaoczne:

Szkoła Policealna - technik informatyk, technik rachunkowości
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kursy kwalifikacyjne - RL.03, RL.07

 

więcej informacji