Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Szkolenie w ODR

Szkolenie w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Baranowie

Dnia 24 października  2019r. uczniowie klasy I Technikum w zawodzie technik agrobiznesu uczestniczyli w szkoleniu, dotyczącym rolniczego handlu detalicznego, organizowanym przez pana Wacława Grzyb z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Baranowie. Szkolenie „Produkt regionalny, tradycyjny i lokalny jako źródło dodatkowego dochodu w gospodarstwie rolnym” przeprowadził pan Andrzej Niedźwiedzki  z ODR w Ostrołęce.

Bogumiła Dawid

  • szkolenie_odr (1)

Dodatkowe

szkola-04.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu

Szkoła Branżowa pierwszego stopnia

Szkoły zaoczne:

Szkoła Policealna - technik informatyk, technik rachunkowości
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kursy kwalifikacyjne - RL.03, RL.07

 

więcej informacji