Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Szkolenie ODR

Szkolenie w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Baranowie

Dnia 28 lutego 2019r. uczniowie klasy II Technikum w zawodzie technik agrobiznesu uczestniczyli w szkoleniu, dotyczącym ubezpieczeń w rolnictwie, organizowanym przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Baranowie. Szkolenie „Ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich jako element zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych” przeprowadził pan Zbigniew Topa z ODR w Myszyńcu.

Bogumiła Dawid

  • szkolenie (1)

Dodatkowe

szkola-00.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu

Szkoła Branżowa pierwszego stopnia

Szkoły zaoczne:

Szkoła Policealna - technik informatyk, technik rachunkowości
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kursy kwalifikacyjne - RL.03, RL.07

 

więcej informacji