Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Avon kontra rak piersi

W dniu 19 listopada 2018r. w Zespole Szkół Powiatowych w Baranowie uczennice i pracownice szkoły wzięły udział w bezpłatnym projekcie realizowanym przez firmę AVON pod nazwą „AVON KONTRA RAK PIERSI’’ skierowanym do kobiet. Prelekcja trwała 45 minut, w tym czasie pani prelegentka skupiła się na przekazaniu najważniejszych informacji na temat raka piersi. Miedzy innym:

1. Raka piersi można leczyć

2. Nie każdy guzek to rak piersi

3. Im wcześniej tym lepiej

4. Objawy raka piersi

5. Samodzielne badanie piersi

Uczestniczki spotkania miały do dyspozycji fantom, na którym uczyły się samobadania piersi.

  • Avon (01)

Jolanta Grzyb

Dodatkowe

szkola-04.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu

Szkoła Branżowa pierwszego stopnia

Szkoły zaoczne:

Szkoła Policealna - technik informatyk, technik rachunkowości
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kursy kwalifikacyjne - RL.03, RL.07

 

więcej informacji