Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

ul. Niepodległości 27
06 - 320 Baranowo
tel./fax. (0-29) 761-39-13
e-mail: sekretariat[at]zspbaranowo.pl

*Przy podanym adresie mailowym zamiast znaku [at] proszę wstawić znak @

Kierunki kształcenia

Dla młodzieży

- technik technologii żywności
- technik agrobiznesu
 
Szkoła Branżowa pierwszego stopnia -  zawody:
-mechanik pojazdów samochodowych
-piekarz
-cukiernik
-elektromechanik
-sprzedawca
-blacharz samochodowy
-operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
-mechanik monter maszyn i urządzeń
-stolarz
-krawiec
-rolnik

Dla dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
- 3 lata na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej
 

 Kursy kwalifikacyjne

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
SPC.03 Produkcja wyrobów piekarskich
SPC.07 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Dodatkowe

szkola-03.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu

Szkoła Branżowa pierwszego stopnia

Szkoły zaoczne:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kursy kwalifikacyjne - ROL.04, ROL.05, SPC.03, EKA.05, INF.02

 

więcej informacji