Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Informacja dla słuchaczy RL.07 sem 3

Słuchacze kursu RL.07 sem 3 będą przystępować do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu.