Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Konsultacje sem. 2

Od 01.03.2021 konsultacje indywidualne dla uczniów będą odbywały się:
-we wtorki, godz 9:00-12:00 - nauczyciele przedmiotów zawodowych
-w czwartki, godz 9:00-12:00 - nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących