Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

wytyczne dotyczące egzaminów

Zdający egzamin maturalny i zawodowy zobowiązani są do posiadania maseczki ochronnej, własnego długopisu piszącego na czarno, własnych przyborów (kalkulator prosty). Na egzaminy proszę się stawić z dokumentem tożsamości  na co najmniej 60 minut wcześniej.

Proszę zapoznać się z wytycznymi przeprowadzania egzaminów