Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Konsultacje

Nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 29 listopada 2020r. Dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum oraz słuchaczy ostatnich semestrów kursów kwalifikacyjnych zostaną zorganizowane konsultacje u nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Harmonogram konsultacji:
kurs RL.07 semestr 3 p. M. Rutkowska - 08.11.2020  w godzinach 8:00-11:00
kurs RL.03 semestr 3 p. B. Dawid - 15.11.2020, 22.11.2020 oraz 29.11.2020 w godzinach 8:00-11:00
kurs AU.36 semestr 3 p. J.Abramczyk - 7.11.2020, 08.11.2020, 15.11.2020, 22.11.2020 oraz 28.11.2020 w godzinach 9:00-12:00

klasa 4 Technikum p. Jurczak, p. J. Kłos oraz p. M. Rutkowska we wtorki i czwartki w godzinach 9:00-12:00. Dokładny harmonogram przekaże wychowawca klasy na grupie.