Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

wytyczne dotyczące egzaminów

Zdający egzamin maturalny i zawodowy zobowiązani są do posiadania maseczki ochronnej, własnego długopisu piszącego na czarno, własnych przyborów (kalkulator prosty). Na egzaminy proszę się stawić z dokumentem tożsamości  na 45 minut wcześniej. Piszący egzamin w dniu 23 czerwca 2020 roku z kwalifikacji R03 i RL03 na 60 minut wcześniej.

Proszę zapoznać się z wytycznymi przeprowadzania egzaminów