Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

wytyczne dotyczące egzaminów

Zdający egzamin maturalny i zawodowy zobowiązani są do posiadania maseczki ochronnej, własnego długopisu piszącego na czarno, własnych przyborów (kalkulator prosty). Na egzaminy proszę się stawić z dokumentem tożsamości  na 45 minut wcześniej. Piszący egzamin w dniu 23 czerwca 2020 roku z kwalifikacji R03 i RL03 na 60 minut wcześniej.

Proszę zapoznać się z wytycznymi przeprowadzania egzaminów

Bezpłatna pomoc psychologiczno-terapeutyczna

Bezpłatna pomoc psychologiczno-terapeutyczna

informacja

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym szkoła jest zamknięta w dniach od 07.04, 09.04, 10.04.2020 roku.

  W poniedziałek i środę  (06.04 i 08.04.2020r) od godz. 9:00 do 12:00 szkoła czynna dla interesantów

Informacja

Szkoła jest czynna  codziennie od godz 9 do 12.

Apel Policji

Apel Policji

Apel policji-prezentacja