Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Samorząd Uczniowski

Przewodniczący: Mariusz Prusik

Zastępca: Krzysztof Antosiak

Skarbnik/Sekretarz: Przemysław Rakowski

 

szkola-06.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu


Liceum Ogólnokształcące
profil sportowy

Szkoły zaoczne:
Uzupełniające Technikum dla Dorosłych - zawód technik rolnik
Szkoła Policealna - technik agrobiznesu
Szkoła Policealna - technik informatyk
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

więcej informacji