Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

2009-2010 Zajęcia pozalekcyjne z języków obcych i warsztatów technologicznych

Projekt "Zajęcia pozalekcyjne z języków obcych i warsztatów technologicznych uzupełnieniem wykształcenia i kwalifikacji uczniów szkół zawodowych z Powiatu Ostrołęckiego" był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dodatkowe zajęcia językowe trwały przez 28 tygodni. Natomiast warsztaty technologiczne w Baranowie były to sobotnie bloki lekcyjne - łącznie 10 spotkań, trwających 8 godzin lekcyjnych. Zajęcia językowe odbywały się w pracowni językowej i komputerowej, a warsztaty technologiczne w pracowni chemiczno- technologicznej.
Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pomoce dydaktyczne: multimedialne kursy językowe, słowniki i zeszyty ćwiczeń do gramatyki, a także pomoce do zajęć z technologii np. odczynniki, szkło laboratoryjne itp. Zajęcia pozalekcyjne z warsztatów technologicznych w Baranowie zakończyły się 6 marca. Lekcje z języków obcych trwały do 30 kwietnia.

  • JA Baranowo 1