Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Podręczniki 2016

Rok szkolny 2016/2017

Szkolny zestaw podręczników klasa 1 Technikum

Proszę wstrzymać się z zakupem podręczników do przedmiotów zawodowych do września.

szkola-06.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu


Liceum Ogólnokształcące
profil sportowy

Szkoły zaoczne:
Uzupełniające Technikum dla Dorosłych - zawód technik rolnik
Szkoła Policealna - technik agrobiznesu
Szkoła Policealna - technik informatyk
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

więcej informacji