Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

plan lekcji 2017/2018

pobierz

zmiana od 02.10.2017r

pobierz


zmiana od 29.01.2018r

pobierzszkola-04.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu


Liceum Ogólnokształcące
profil sportowy

Szkoły zaoczne:
Uzupełniające Technikum dla Dorosłych - zawód technik rolnik
Szkoła Policealna - technik agrobiznesu
Szkoła Policealna - technik informatyk
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

więcej informacji