Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Moja ulubiona książka

W dniu 06.12.2018r. w bibliotece ZSP w Baranowie odbyło się podsumowanie konkursu czytelniczego,, Moja ulubiona książka’’.

Celem konkursu była popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży oraz promowanie autorów literatury polskiej i światowej, jak również wspieranie indywidualnych czytelniczych zainteresowań młodzieży.

W konkursie zwyciężyli :

I miejsce-  Anita Olender kl. II TTŻ

II miejsce- Klaudia Wójcik kl.I TTŻ

III miejsce- Angelika Komosa kl.I TTŻ

Nagrodą dla uczestników konkursu była wystawa zwycięskich i wyróżnionych prac w szkolnej bibliotece.

Organizatorka konkursu: Jolanta Grzyb

  • ksiazka (1)

Dzień otwarty biblioteki

Z okazji Dnia Biblioteki w ZSP w Baranowie zorganizowano dzień otwarty biblioteki szkolnej. W tym dniu uczniowie mogli zapoznać się z nowym księgozbiorem. Nowo zakupione książki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Dzięki udziałowi w Programie ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa’’ biblioteka wzbogaciła księgozbiór nie tylko o lektury szkolne, ale o książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników

Realizacja Programu przyczyniła się do wzrostu zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów naszej szkoły Zauważalny jest wzrost  wypożyczeń oraz odwiedzin w bibliotece szkolnej.

 Jolanta Grzyb

  • 20181016_081413

Zajęcia z wychowawcą

W ramach realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą ,, Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa’’ w naszej szkole na lekcjach zajęć z wychowawcą uczniowie zapoznali się z nowo zakupionymi książkami. Realizacja Programu przyczyniła się do wzrostu zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów naszej szkoły.

 Jolanta Grzyb

  • 20181016_080851