Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Klasa 1 Technikum 5-letnie (technik agrobiznesu i technik technologii żywności)
wychowawca mgr Jolanta Grzyb

Klasa 1 Technikum 4-letnie (technik agrobiznesu)
wychowawca mgr Anna Jurczak

Klasa 2 Technikum (technik agrobiznesu i technik technologii żywności)
wychowawca mgr Barbara Płoska

Klasa 3 Technikum (technik agrobiznesu i technik technologii żywności)
wychowawca mgr inż. Justyna Kłos

Klasa 4 Technikum (technik technologii żywności)
wychowawca mgr Krzysztof Ślaski

Klasa 4 Technikum (technik agrobiznesu)
wychowawca mgr Renata Orzoł

Dodatkowe

szkola-05.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu

Szkoła Branżowa pierwszego stopnia

Szkoły zaoczne:

Szkoła Policealna - technik informatyk, technik rachunkowości
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kursy kwalifikacyjne - RL.03, RL.07

 

więcej informacji