Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Klasa 1 Technikum (technik agrobiznesu i technik technologii żywności)
wychowawca mgr Olga Świder

Klasa 2 Technikum (technik agrobiznesu i technik technologii żywności)
wychowawca mgr inż. Justyna Kłos

Klasa 3 Technikum (technik technologii żywności)
wychowawca mgr inż. Marek Piórkowski

Klasa 3 Technikum (technik agrobiznesu)
wychowawca mgr Renata Orzoł

Klasa 4 Technikum (technik agrobiznesu i technik technologii żywności)
wychowawca mgr Anna Jurczak

Dodatkowe

szkola-00.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu

Szkoła Branżowa pierwszego stopnia

Szkoły zaoczne:

Szkoła Policealna - technik informatyk, technik rachunkowości
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kursy kwalifikacyjne - RL.03, RL.07

 

więcej informacji