Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Egzamin maturalny poprawkowy

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 9.00.

Dodatkowe

szkola-04.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu

Szkoła Branżowa pierwszego stopnia

Szkoły zaoczne:

Szkoła Policealna - technik informatyk, technik rachunkowości
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kursy kwalifikacyjne - RL.03, RL.07

 

więcej informacji