Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Konsultacje sem. 2

Od 01.03.2021 konsultacje indywidualne dla uczniów będą odbywały się:
-we wtorki, godz 9:00-12:00 - nauczyciele przedmiotów zawodowych
-w czwartki, godz 9:00-12:00 - nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących

Dodatkowe

szkola-01.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu

Szkoła Branżowa pierwszego stopnia

Szkoły zaoczne:

Szkoła Policealna - technik informatyk, technik rachunkowości
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kursy kwalifikacyjne - RL.03, RL.07

 

więcej informacji