Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie

Praca zdalna

Od dnia 26.10.2020r. uczniowie i słuchacze wszystkich typów szkół pracują zdalnie. W związku z tym wszyscy uczniowie powinni zalogować się na swoje konta na platformie moodle i korzystać z materiałów dla nich przeznaczonych, natomiast słuchacze mogą logować się do swoich kursów jako gość.

Dodatkowe

szkola-07.jpg

Kierunki kształcenia

Technikum:
technik technologii żywności
technik agrobiznesu

Szkoła Branżowa pierwszego stopnia

Szkoły zaoczne:

Szkoła Policealna - technik informatyk, technik rachunkowości
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Kursy kwalifikacyjne - RL.03, RL.07

 

więcej informacji